|  இன்று 19-06-2010 சனிக்கிழமை ஸ்ரீ குரு அக்கா சாமி சித்தரின்

140 வது குரு பூஜை. 

பக்தர்கள் அனவரும் அவரின் பொற்பாதங்களை

வணங்கி ஆசி பெற்றுக் கொள்வீர்களாக. 

 

©2009 ஞான பூமி-புதுவை | Template Blue by TNB